piątek, 30 grudnia 2016

Kolekcja sztuki dawnej i nieprofesjonalnej

Andrzej Różycki w kuchni, trzymający monidło fotograficzne, 2016, fot. K. Jurecki

Mieszkanie Andrzeja Różyckiego z kolekcją sztuki nieprofesjonalnej na ul. Próchnika, 09.06. 2011,  fot. K. Jurecki

Antoni Baran [Opoczno] Pieta, lata 80. XX wieku

Matka Boska Skęspska, pocz. XX wieku

Matka Boska Skępska, pocz. XX wieku

Matka Boska Skępska, pocz. XX wieku (detal)

Józef Chajec, Pieta, lata 80. XX wieku

Maria, Józef z aniołkiem [Paszyn], lata 80.(?) XX w.

Stanisław Kopka, [Łęczyca], św. Agata, lata 80. XX w.

Stanisław Kopka, [Łęczyca], św. Agata, detal,  lata 80. XX w.

Ewa Pogwizd, Matka Boska Bolesna, [Paszyn], lata 80. XX w.

Józef Dziek(?), Pieta, lata 90. XX w.

Józef Chajec, Kamienica Górna, Ro(k) 1978

Józef Lurka, Św. Franciszek, lata 70. XX w.

Józef Lurka, Św. Franciszek, detal,  lata 70. XX wieku

[różni artyści: Giełdoń, Wojciech Oleksy, Ewa Pogwizd], Grupa aniołów, lata 80.-90. XX w.

Kiełbowicz [Białaczów], Ostatnia wieczerza, lata 80. XX w.

Rzeźby na półce, sierpień 2016

Grupa rzeźb, lata 70-90. XX wieku

Bóg Ojciec, detal, lata 80. XX wieku

Matka Boska z aniołami, detal, lata 80. XX wieku


Ostatnia wieczerza, koniec XVIII w.

Monidło, początek XX wieku, fotografia zakładowa, fot. K. Jurecki

Andrzej Różycki, na tle ekspozycji Podniesie - idea, Białystok, 2013

Andrzej Różycki z monidłem z okresu międzywojennego w swoim mieszkaniu w Łodzi, na ul. Aleksandra Kamińskiego, 2016, fot. K. Jurecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz