piątek, 30 grudnia 2016

Stan wojenny. Walka z komuną i powrót sacrum. Lata 80. i pocztątek 90 XX wieku

Andrzej Różycki w latach 80. stworzył dwa bardzo ważne cykle: Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa) z 1982 roku oraz serii Koszulki Panny Marii, (1986). Sytuują się one w ramach tradycji sztuce walczącej z tzw. państwem wojny, ale wywodziły się z tradycji sztuki neoawangardowej, a konkretnie Zero 61 i Warszatu Formy Filmowej. Artysta nie wystawiał swych prac na wystawach tzw. sztuki przykościelnej, ale w prywatnych galerach w Łodzi. Brał udział w niektórych manifestacjach Kultury Zrzuty, od której obecnie około 2015 roku, podobnie, jak np. Edward Łazikowski, dystansuje się jednak. Ale w dużej mierze jest to spowodowane najnowszą, dodajmy, konformistyczną postawą Łodzi Kaliskiej, która poza działaniami Adama Rzepeckiego, po 2005 roku przeistoczyła się w zupełnie inną formację artystyczną, związaną także układem politycznym w Łodzi (PO i SLD). 

Andrzejowi Różyckiemu poświęciłem dużo miejsca w opracowaniu historycznym, nawiązującym do mojej pierwszej większej publikacji Fotografia polska lat 80-tych (ŁDK, Łódź, 1989) pt. Polska fotografia niezależna. Awangarda i reportaż wobec ideologii i polityki PRL, [w:] Fotografie bez cenzury 1976-1989. Nieoficjalny portret PRL (opr. P. Sasanka, S. Stępięń, T. Gleb, IPN, Warszawa 2014).

Jedne z najważniejszych prac w ramach Kultury Zrzuty, wykonał w latach osiemdziesiątych Andrzej Różycki. Można zaryzykować tezę, że jego twórczość fotograficzna, łącząca dwa sprzeczne założenia (badania medialne i symbolizm antropologiczny) należy do najważniejszych w okresie WFF, jak i polskiego konceptualizmu dekady lat siedemdziesiątych XX wieku. Równie istotne są jego dokonania w latach osiemdziesiątych (np. pastisz oraz ironia i krytyka „państwa wojny”). W twórczości Różyckiego, w której należy podkreślić znaczenie składnika symbolicznego, ważną rolę odegrało zarówno malowanie, jak i wykorzystanie starej fotografii. 

Różycki był patronem powstania grupy Łódź Kaliska w 1979 r., głoszącej manifesty „sztuki żenującej” oraz uczestnikiem Kultury Zrzuty i ruchu wokół „Tanga”, ale też artystą, który poszukiwał w sferze sztuki ludowej nowego rodzaju sakralności. W czasie wywiadu do książki Poszukiwanie sensu fotografii Różycki tak wypowiedział się o swojej twórczości z okresu stanu wojennego: „[...] Fotografia monopolowa była ludyczna, w sensie wykpienia polityków, np. Wojciecha Jaruzelskiego. Sprowadziłem ich do zabawnych kukiełek, udekorowanych na ludowy sposób. Były one fotografowane z gazet i dekorowane bibułkami. Uważam, że była to wystawa »oczyszczająca« i krzepiąca w tym okrutnym czasie. Napór wydarzeń społecznych i politycznych w Polsce był ogromny, o dużym ciężarze gatunkowym. Nigdy o tym nie należy, mówiąc o sztuce tego czasu, zapominać. […] Koszulki to dla mnie następny, bardzo istotny moment zwrotny w mojej twórczości. Rozpoczyna okres oparty o ideę sacrum – to trwa do dziś [...]. Koszulki to forma pozornie »luźna«, ludyczna, częstokroć z elementami i cytatami dewocyjnymi, również z pewną lekkością w traktowaniu materii fotograficznej. Włączając powagę idei sacrum w swojej fotografii, oddaliłem się od sztuki żartu dla żartu, czyli swoistego profanum, jak to mają w zwyczaju określać antropolodzy [...]”[1]. Fotografia monopolowa wykorzystująca zdjęcia gazetowe ("materiał znaleziony"), a więc nie artystyczne, miała ramki, jak w obrazie i dodatkowo była zdobiona. Różycki operował dosłownością, polskimi stereotypami (mecz piłkarski), ironią i dwuznacznością (przedstawienie ludzi władzy jako warchlaki w zagrodzie) i nadzieją na wygraną „Solidarności” (zdjęcie z napisem „Wiosna już blisko”). Była to bardzo odważna wystawa, jedna z najbardziej znaczących, pokazana w galerii Czyszczenie Dywanów w Łodzi w 1982 roku. Kolejny bardzo ważny cykl artysty to Moje prywatne Kalwarie (1989), w którym w metodzie fotogramu odżywały poprzez bezpośrednie naświetlanie na papierze fotograficznym metalowe krucyfiksy, nadając religijny sens nowym pracom.

Andrzej Różycki brał co prawda udział w Kulturze Zrzuty, ale nie pasował do niej, podobnie jak Paweł Kwiek (np. praca fotograficzna Moja Solidarność, 1983–1988), czy Wacław Ropiecki. Ich twórczość z założenia była religijna, choć mogła odwoływać się do sytuacji karnawału czy permanentnej zabawy. Kpina, żart, czy wygłup, choć czasami przez nich stosowane, nie były celem same w sobie – za pomocą ironii i tradycji eksperymentatorskiej poszukiwali oni nowych stanów religijnych. W sztuce religijnej można wykorzystywać elementy ironii, jeśli służą one bardziej dogłębnemu doznaniu estetycznemu i artystycznemu. Twórczość Kwieka i Ropieckiego sytuuje się na obrzeżu anarchistyczno-ludycznej „zrzuty”.
[1] Andrzej Różycki. Moc sakralizacji [w:] K. Jurecki, Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2008, s. 31–32.

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa), 1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier


Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier

Znalezione obrazy dla zapytania Rózycki sztuka nadkonstruktywistyczna
Siła, piękno, SZTUKA to kamień w locie, 1981-1983[Kostka kamienna z napisem wystawiana wraz z kolażami w ramach Fotografii monopolowej ], fot. K. Jurecki, ODA, Piotrków 2013

Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, kolaż, wycinki gazetowe, papier, kamień z napisem. Reprodukcja z katalogu Andrzej Różycki, Poetyka form, MGS w Łodzi, Łódź 2011

Z lewej Adam Rzepecki Flagi, malarstwo (2008), z prawej Andrzej Różycki, Analiza fotografii monopolowej (Fotografia monopolowa)1982, fragment wystawy w ODA, Piotrków Tryb., 2014, fot. A. Różycki

z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fotografia żelatyno-srebrowa, fotogram
z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fot. żelatyno-srebrowa, kolaż


z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fot. żelatyno-srebrowa, kolaż, wł. Muzeum Sztuki w Łodzi

z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fot. żelatyno-srebrowa, kolaż, wł. Muzeum Sztuki w Łodzi

z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fot. żelatyno-srebrowa, kolaż

z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fot. żelatyno-srebrowa, kolaż

z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fot. żelatyno-srebrowa, kolaż

z serii Koszulki Panny Marii, 1986, fotografia żelatyno-srebrowa, fotogram

Moje prywatne Kalwarie, 1989, fotografia żelatyno-srebrowa, fotogram


Resekcja wspomnień z okolic Zatrutych studni, 1986

Zdjęcie poplenerowe Torunia, 1989

Z cyklu Drzewo poznania, fotografia, fotogram, 1990


Z cyklu Natury frasobliwe, 1991, fotografia, fotomontaż


Z cyklu Raj tracony, 1991, fotografia, zniszczony negatyw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz